Mobilt Escape Room: Overload

Difficulty
3-5
Players
60
Minutes

Världen dominerades av rebelliska artificiella intelligenser. Vissa av dem har tämjts, men du kan fortfarande hitta mycket farliga varianter av virus på webben. En av dem tog kontroll över en kallfusionsreaktor. Ditt team har lyckats stjäla en terminal med uppkoppling mot reaktorn, er uppgift är att återta kontrollen över enheten och stänga av reaktorn innan den förstörs.

Priser (inkl. moms):
1000 kr för 3-5 deltagare.

Övrig information:
Vi annordnar event på olika platser där det finns möjlighet att boka spelet!

Bokning:
För mer information och bokning, maila till bokning@escapequest.se